Климаконтрол ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9325 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Получената безвъзмездна финансова помощ се насочва за преодоляване на негативните икономически последствия, настъпили вследствие на пандемията COVID-19, които засегнаха повечето търговски отрасли. Климаконтрол ООД ще насочи усилията си за продължаване на икономическата дейност в тежките условия на финансова криза, като особено внимание ще се обърне на запазването на работните места при силен спад на търсенето на стоки и услуги, които не са от първа необходимост.

Общата стойност на Проекта Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е в размер на 9 990.00 лева, от които 8 491.50 лв. европейско и 1 498.50 лв. национално съфинансиране. Срокът на проекта е 26.01.2021г. – 26.04.2021г.

POSTED BY klimakontrol2@ | фев., 08, 2021 |

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *