Климаконтрол ООД е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни под номер 375253. Съгласно Закона за защита на личните данни клиентите на Климаконтрол ООД имат право на достъп до и поправка на собствените си лични данни, предоставени лично от тях на Климаконтрол ООД в процеса на изпълнението на поръчка/услуга.

Уважаеми клиенти, запознайте се с Общите условия за ползване на електронен магазин www.klimakontrol.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ