Абонаментно обслужване на климатични системи

Климаконтрол ООД предоставя на своите клиенти възможност за избор на услуга абонаментно обслужване на климатични системи. Услугата е достъпна както за корпоративни клиенти, така и частни лица и включва гаранционен и следгаранционен сервиз на климатична техника. От една страна, сервизното обслужване на климатична система представлява превантивна мярка, с която се минимизират възможностите за повреда на техниката, защото тя ще бъде диагностицирана периодично от нашите техници. От друга страна, абонаментът гарантира спокойствието на клиентите ни, защото в случай на евентуална техническа неизправност, те ще бъдат посетени от наши представители във възможно най-кратки срокове и повредата ще бъде отстранена. Чрез абонаментното сервизно облужване осигурявате запазване на максимално високите работни характеристики на климатичната техника и удължавате нeйния технологичен живот.

Абонаментното сервизно облужване включва следните дейности: профилактика, ремонт (сервиз), преместване на външно/вътрешно тяло и сертифициране за климатични системи с фреон над 3 кг.