Климаконтрол ООД предлага цялостен инженеринг по изготвянето на енергоспестяващи решения в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията за отделни жилища и цели жилищни сгради, сървърни помещения, търговки и офис сгради, лечебни заведения, производствени сгради, заведения за хранене и развлечения, складове и т.н.

 • експресно изготвяне на работен проект в Auto CAD
 • изготвяне на обяснителна записка
 • изготвяне на количествено-стойностна сметка
 • изготвяне на екзекутиви в Auto CAD и комплектовка на документация
 • извършване на наладка и замерване
 • изготвяне на документи по Наредба №15
 • консултация за избор на автоматични системи за управление
 • избор на BMS

Проектиране и изграждане на вентилационни системи

Ние предлагаме различни решения за вентилация с цел осигуряване на свежа, здравословна и комфортна среда за всякакъв вид помещения. Нашите вентилационни системи гарантират наличието на всички основни компоненти, необходими за перфектния вътрешен климат:

 • вентилация – непрестанен приток на свеж въздух
 • регенериране на енергия – регенерира топлината и влагата от въздуха в помещението, за да увеличи енергийната ефективност и да осигури вътрешен комфорт
 • обработка на въздуха – отопление или охлаждане на постъпващия свеж въздух за облекчаване на климатичната инсталация и постигане на висока енергийна ефективност и максимален вътрешен комфорт
 • овлажняване – балансира степента на влажност между вътрешната и външната среда
 • филтриране – премахва праховите частици от въздуха, пречиства и дезодорира въздуха в помещението

Проектиране на централна климатизация

Климаконтрол ООД предлага на своите клиенти бюджетно предпроектиране на климатични системи, идейно проектиране на всякакъв вид климатични системи на база задание и примерна архитектура, като тръбните трасета са изцяло съобразени с останалите инженерни инсталации, както и естетическия вид на сградата. Наши специалисти изготвят работен проект с детайлно проектиране на избраните от инвеститора съоръжения, както и разработване на същински технически ОВК проект.

Нашите специалисти ще Ви представят различни варианти на ОВК системи и ще Ви помогнат в избора на най-оптималния вариант, отоговарящ на Вашите нужди и изисквания. Ние преглагаме:

 • консултация и инженерно обследване на конкретен проект с оглед установяването най-приложимата система
 • подробен анализ на:

– Първоначална инвестиция

– Енергийна ефективност на системите

– Експлоатационни разходи при работа и поддръжка

– Реален физически живот на актива

– Възможности за развитие в системата в бъдеще

–  Запознаване с конкретните марки климатични системи спрямо ценовите им нива, качество, пазарно представяне, гаранционно и сервизно обслужване в България.

Ние проектираме цялостната гама от климатични системи – VRV, VRF, чилъри, термопомпи и др.