За да осигурите по-дълъг живот на Вашия климатик, поръчвайте ежегодна профилактика на нашите консултанти. Извършването на профилактика не е задължителна услуга за осигуряване на гаранционното обслужване на Вашата техника, а е препоръчителна дейност, която ще доведе до по-продължителна и изправна експлоатация на системата.

Профилактиката задължително се прави от специализиран техник и включва:

  • Преглед и почистване на вътрешното тяло на климатика – филтри, топлообменник
  • Преглед и тест на дистанционното управление
  • Преглед на външното тяло на климатика
  • Измерване на количеството на фреона и тест за плътност
  • Проверка на електронното управление – тест на комуникацията микрокомпютър-компресор, микрокомпютър – електромотори
  • Проверка на въздушните датчици
  • Проверка на електрически връзки
  • Проверка на работните параметри – ток, налягане, изходяща температура, шум и др.
  • Преглед и почистване на дренажната система

Цена за извършване на профилактика на една климатична система:

70 лв. –  за системи с мощност от 9 000 до 24 000 BTU

90 лв.  –  за системи с мощност над 24 000 BTU

120 лв. –  за касетъчен, канален и колонен тип

Профилактиката се извършва с цел подобряване ефективността на системата и намаляване на разходите за електроенергия. Замърсеният климатизатор не работи ефективно – той консумира повече електроенергия, и в двата режима на работа отдава по-малка мощност от заложената му в техническите характеристики, системата му за пречистване на въздуха в помещението не работи в пълния си капацитет. При профилактиката нашите техници ще диагностицират климатичната система и ще предотвратят бъдещи технически неизправности. Не изчаквайте климатикът Ви да се повреди, поръчвайте ежегодна техническа профилактика.

Профилактика на климатична система може заявите тук или на телефони 0885 333 873, 0886 604 524.